کلآغ .

کلآغ .

@crovth

‌ ‌་ ་ 🗞 ་ ⿻ ꞈ 𝐗𝐈𝐈. ゙
𝖡𝖺𝗌𝗄𝗂𝗇' 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖲𝗎𝗇 . @morudelac ׅ𐬹⸒
﹕𝖾𝗇𝖿𝗉﹐𝗉𝗂𝗌𝖼𝖾𝗌﹐𝗌𝗁𝖾/𝗍𝗁𝖾𝗒 ,

Suscriptores: 125

مسیح بهم گفت بیا بغل بابا.. جییغ::

برای نفر 125 و 130 ام می‌نویسم

420?

160?🍓

میشه اینجا امروز 130 بشه؟

230?!

فور کنید؛ پست فیوم از دیلیتون فور کنم اینجا.

تو نبودِ کلآغ اینجا مالِ رُزه.

عزیزم، خزعبلات توانایی حمل احساسات رو ندارن.

فکر می‌کنم دردناک‌ترین تلاش برای پس زدنِ درد، نویسنده‌‌ی کوریه که با اشک‌‌هاش از چیز‌هایی که دیده می‌نویسه.